Türkiye Cumhuriyeti

Hong Kong Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Hong Kong’a giriş ve çıkışlarda pasaportlara vurulan damga uygulamasında yapılan değişiklik., 20.03.2013

Hong Kong’a giriş ve çıkışlarda pasaportlara damga vurulması uygulaması 19 Mart 2013 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.  Hong Kong’a girişlerdeki pasaport kontrol noktalarında gelen ziyaretçiler/yolcular için üzerinde kişinin İngilizce adı, soyadı, seyahat belgesinin numarası, geliş tarihi, amacı ve kalış süresi bilgilerini içeren varış kartı düzenlenecektir. Hong Kong’dan ayrılışlarda ise herhangi bir çıkış kartı düzenlenmeyecek, pasaportlara çıkış damgası vurulmayacaktır.  Ziyaretçilerin Hong Kong’da kalışları süresince sözkonusu varış kartını kaybetmemeleri gerekmekle birlikte, kaybı halinde aşağıda adresi verilen birimden ücretsiz olarak yeni bir varış kartı çıkartılması imkanı da bulunmaktadır. Bununla birlikte, normal şartlar altında varış kartının kaybı çıkış işleminin yapılması önünde bir engel teşkil etmeyecektir.

Extension Section

5/F, Immigration Tower, 7 Gloucester Road,

Wanchai, Hong Kong

Bazı istisnai durumlarda pasaportlara damga vurulabilecektir.  

Uygulamaya ilişkin broşür ile varış kartı örneği ekte sunulmuştur.

İlgili Dosyalar :

- Hong Kong